Пардифен
Пардифен (Pardifen): описание, рецепт, инструкция
00
Пардифен (Pardifen): описание, рецепт, инструкция Rp:  Sol. Pardifeni 3,0 – 100 mlD.t.d.N. 1 in flac.  S.  По схеме. Абсорбция парацетамола при пероральном
ЛекарствоТут