Септефрил (Septefrilum): описание, рецепт, инструкция

Інструкція СЕПТЕФРИЛ UA/7930/01/01

Септефрил (Septefrilum): описание, рецепт, инструкция
Перевірити заборонені серії!

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СЕПТЕФРИЛ(SEPTEFRIL)
діюча речовина:декаметоксин;1 таблетка містить декаметоксину (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 0,2 мг;допоміжні речовини:сахароза, повідон, крохмаль картопляний, кальцію стеарат.
Лікарська форма Таблетки.Основні фізико-хімічні властивості:таблетки круглої форми з плоскою поверхнею, скошеними краями та рискою, білого або майже білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Різні антисептики.Код АТ Х R02А А20.

ФармакодинамікаДекаметоксин є четвертинною амонієвою сполукою та належить до групи катіонних поверхнево-активних речовин. Декаметоксин з’єднується з фосфатними групами ліпідів цитоплазматичної мембрани мікробної клітини, що призводить до порушення її проникності та руйнування.Декаметоксин має широкий спектр антимікробної дії. Активний відносноStaphylococcus spp. (включаючи стійкі до пеніциліну штамиS. aureus), Streptococcus spp., Stomatococcus spp., Corynebacterium spp. (включаючиC. diphtheriae). Проявляє активність щодо найпростіших, дріжджоподібних грибів, особливоCandida albicans, дерматоміцетів.Декаметоксин чинить бактерицидну, фунгіцидну та спороцидну дію, а також інактивує дифтерійний екзотоксин.Декаметоксин не пригнічує специфічну та неспецифічну імунологічну реактивність організму людини.ФармакокінетикаНе вивчалася.

Клінічні характеристики

Показання.

· Місцеве лікування у складі комплексної терапії захворювань порожнини рота, глотки, гортані (гінгівіт, пародонтит, стоматит, кандидоз слизової оболонки порожнини рота, фарингіт, ларингіт, тонзиліт, початкова стадія ангіни);· санація порожнини рота, глотки, носоглотки у носіїв патогенного стафілококу, дифтерійної палички, кандиди;· антимікробна профілактика після хірургічних втручань у порожнині рота, зіві, гортані.Протипоказання.
Підвищена чутливість до декаметоксину або до інших компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.При одночасному застосуванні препарату зантибіотиками тапротимікробними засобами системної дії посилюється антибактеріальний ефект препарату.Особливості застосування.До складу препарату входить сахароза, тому пацієнтам з цукровим діабетом слід застосовувати препарат з обережністю, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, глюкози-галактози, сахарози-ізомальтози препарат не застосовувати.При застосуванні більше 7 днів можуть виникати порушення балансу мікрофлори глотки.Для підвищення концентрації препарату у слині під час розсмоктування препарату слід стримуватися від частого ковтання слини.Препарат небажано одночасно застосовувати з різними видами полоскання ротової порожнини та зіву.Застосування у період вагітності або годування груддю.Клінічні дані щодо застосування Септефрилу у період вагітності або годування груддю відсутні. Препарат не слід застосовувати вагітним. У разі необхідності застосування препарату годування груддю слід припинити.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Після попереднього полоскання рота таблетки тримати у порожнині рота до повного розсмоктування. Дорослим Септефрил застосовувати по 1 таблетці 4-6 разів на добу. Тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів. Застосовувати препарат необхідно після їди, потім протягом 1 години слід утримуватися від прийому їжі та пиття.Діти.Клінічний досвід щодо безпеки та ефективності застосування Септефрилу дітям відсутній.Передозування.
Даних про випадки передозування препаратом Септефрил не надходило.Побічні реакції.Алергічні реакції, у т.ч. шкірні висипання, шкірний свербіж.
Можлива гіперсалівація, що зникає після розсмоктування таблеток.
Термін придатності. 3 роки.Умови зберігання.В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці.Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 10таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм».Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності .Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-А.
ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства
СЕПТЕФРИЛ(SEPTEFRIL)Состав:действующее вещество:декаметоксин;1 таблетка содержит декаметоксина (в пересчете на 100 % сухое вещество) – 0,2 мг;вспомогательные вещества: сахароза, повидон, крахмал картофельный, кальция стеарат.
Лекарственная форма.Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с плоской поверхностью, скошенными краями и риской, белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа.Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Различные антисептики.Код АТ Х R02А А20.
Фармакологические свойства.Фармакодинамика.Декаметоксин является четвертичным аммониевым соединением и относится к группе катионных поверхностно-активных веществ. Декаметоксин соединяется с фосфатными группами липидов цитоплазматической мембраны микробной клетки, что приводит к нарушению ее проницаемости и разрушению.Декаметоксин обладает широким спектром антимикробного действия. Активен относительноStaphylococcus spp. (включая устойчивые к пенициллину штаммыS. aureus),Streptococcus spp., Stomatococcus spp., Corynebacterium spp.(включаяC diphtheriae). Проявляет активность относительно простейших, дрожжеподобных грибов, особенноCandida albicans, дерматомицетов.Декаметоксин оказывает бактерицидное, фунгицидное и спороцидное действие, а также инактивирует дифтерийный экзотоксин.Декаметоксин не угнетает специфическую и неспецифическую иммунологическую реактивность организма человека.ФармакокинетикаНе изучалась.Клинические характеристики.Показания.
· Местное лечение в составе комплексной терапии заболеваний полости рта, глотки, гортани (гингивит, пародонтит, стоматит, кандидоз слизистой оболочки полости рта, фарингит, ларингит, тонзиллит, начальная стадия ангины);· санация полости рта, глотки, носоглотки у носителей патогенного стафилококка, дифтерийной палочки, кандиды;· антимикробная профилактика после хирургических вмешательств в полости рта, зеве, гортани.Противопоказания.
Повышенная чувствительность к декаметоксину или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.При одновременном применении препарата сантибиотиками ипротивомикробными средствами системного действия усиливается антибактериальный эффект препарата.Особенности применения.В состав препарата входит сахароза, поэтому пациентам с сахарным диабетом следует применять препарат с осторожностью, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозы-галактозы, сахарозы-изомальтозы препарат не применять.При применении более 7 дней могут возникать нарушения баланса микрофлоры глотки.Для повышения концентрации препарата в слюне во время рассасывания препарата следует воздерживаться от частого глотания слюны.Препарат нежелательно одновременно применять с разными видами полоскания ротовой полости и зева.Применение в период беременности или кормления грудью.Клинические данные о применении Септефрила в период беременности или кормления грудью отсутствуют. Препарат не следует применять беременным. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.
Способ применения и дозы.
После предварительного полоскания рта таблетки держать в полости рта до полного рассасывания. Взрослым Септефрил применять по 1 таблетке 4-6 раз в сутки. Длительность лечения не должна превышать 7 дней. Применять препарат необходимо после еды, затем в течение 1 часа следует воздерживаться от приема пищи и питья.Дети.Клинический опыт относительно безопасности и эффективности применения Септефрила детям отсутствует.Передозировка.
Данных о случаях передозировки препаратом Септефрил не поступало.Побочные реакции.
Аллергические реакции, в т.ч. кожные высыпания, кожный зуд.Возможна гиперсаливация, исчезающая после рассасывания таблеток.
Срок годности. 3 года.
Условия хранения.В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.Упаковка. По 10 таблеток в блистере; по 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель.Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».Общество с ограниченной ответственностью «Агрофарм».Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.Украина, 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Центральная, 113-А.

Источник: http://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[25953]

Септефрил – инструкция, показания, способ применения при боли в горле?

Септефрил (Septefrilum): описание, рецепт, инструкция

Таблетки Септефрил – это препарат, используемый для лечения заболеваний горла и ротовой полости. Средство пользуется большой популярностью: оно эффективно и имеет сравнительно доступную стоимость. О свойствах Септефрила, особенностях его применения, противопоказаниях и побочных эффектах вы узнаете из данной статьи.

Септефрил – это популярное средство для лечения заболеваний горла и ротовой полости. Препарат эффективен и имеет сравнительно доступную стоимость.

Описание препарата и состав

Основным действующим компонентом таблеток Септефрил является декаметоксин: соединение, являющееся антисептиком.

Декаметоксин обладает способностью разрушать стенки бактериальных клеток, благодаря чему вызвавшие воспалительный процесс микроорганизмы погибают.

Важно, что декаметоксин способен воздействовать не только на бактерии, но и на грибки и споры. При этом препарат не обладает свойством угнетать собственную иммунную систему организма.

Одновременно Септефрил повышает восприимчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам.  Отзывы свидетельствуют о том, что после лечения Септефрилом воспалительные заболевания проходят гораздо быстрее, чем при применении других средств, что говорит о высокой эффективности препарата.

Состав

 • действующее вещество: декаметоксин;
 • 1 таблетка содержит декаметоксина (в пересчете на 100 % сухое вещество) – 0,2 мг;
 • вспомогательные вещества: сахароза, повидон, крахмал картофельный, кальция стеарат.

Лекарственная форма – таблетки. Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с плоской поверхностью, скошенными краями и риской, белого или почти белого цвета.

В состав препарата входит не только декаметоксин, но и вспомогательные вещества: сахарная пудра и стеарат кальция. Эти ингредиенты необходимы для того, чтобы активный компонент равномерно был распределен по таблетке и равномерно распределялся по слизистой оболочке во время рассасывания препарата.

Важно! Действовать препарат начинает спустя 10 минут после приема. При этом действие продолжается примерно час.

Когда следует принимать Септефрил?

Как правило, Септефрил применяется при воспалительных заболеваниях ротовой полости, гортани и глотки (гингивит, стоматит, кандидоз, ларингит, фарингит и т. д.).

Также препарат может использоваться для обработки ротовой полости пациентов, являющихся носителями патогенного стафилококка и кандиды.

В целях профилактики Септефрил используется после хирургических операций, произведенных в ротовой полости и гортани.

Септефрил следует принимать только по назначению врача.

Важно! Не следует принимать Септефрил самостоятельно, без назначения врача. Таким образом можно причинить организму вред. Особенно важно контролировать реакцию на лечение в том случае, если Септефрил назначается детям.

Как использовать препарат?

Септефрил необходимо держать во рту до полного рассасывания. Глотать таблетки и запивать их водой не следует: препарат оказывает местное действие.

Взрослым людям рекомендуется принимать по 1 таблетке от 4 до 6 раз в день. Продолжительность курса лечения при этом составляет 3 или 4 дня в зависимости от имеющегося у пациента заболевания и реакции на проводимое лечение. Детям, не достигшим 15 лет, необходимо пить от 1 до 4 таблеток.

Септефрил необходимо рассасывать, препарат оказывает местное действие, поэтому его не надо глотать и запивать водой.

Курс лечения не должен составлять более недели. Если препарат не оказывает необходимого терапевтического эффекта, необходимо посоветоваться с лечащим врачом. При более длительном использовании препарата возможно нарушение нормального баланса микрофлоры ротовой полости.

Важно! Рассасывать лекарство Септефрил следует после приема пищи. В течение 60 минут после приема препарата не следует пить или есть. В противном случае применение препарата будет бессмысленным: выделяющаяся при приеме пищи слюна просто смоет активные действующие компоненты, которые попадут в желудочно-кишечный тракт.

Противопоказания и побочные эффекты

Септефрил Дарница, инструкция по применению которого описана в данной статье, считается достаточно безопасным препаратом, показавшим высокую эффективность при лечении заболеваний горла и ротовой полости. Он имеет всего два противопоказания:

 • лактазная недостаточность. Одним из вспомогательных компонентов таблеток является сахар, поэтому при непереносимости лактозы после приема таблеток Септефрил, не исключено появление негативных реакция со стороны ЖКТ;
 • индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. В редких случаях средство может вызвать аллергическую реакцию. Если это произошло, прием таблеток Септефрил следует прекратить. Симптомами, указывающими на аллергию на препарат, являются кожный зуд, появление высыпаний и т.д.

Также препарат не следует давать ребёнку, не достигшему пятилетнего возраста. Для детей с заболеваниями горла разработаны другие лекарственные средства, которые содержат меньшую дозу активного действующего вещества. К тому же, ребенок может просто разжевать таблетку, в результате чего средство просто не окажет необходимого терапевтического эффекта.

Септефрил может спровоцировать повышенное отделение слюны, вызванное раздражением слюнных желез при рассасывании таблетки. Подобный эффект считается нормальным и не должен вызывать тревоги. Отзывы говорят о том, что повышенная саливация не доставляет большого дискомфорта и достаточно быстро сходит на нет.

Важно! В мире еще не было зарегистрировано случаев передозировки таблетками Септефрил. Однако не следует превышать рекомендованную врачом дозу.

Повышенное слюноотделение во время приема таблеток Септефрил – нормальное явление и не должно вызывать тревоги.

Можно ли применять средство при беременности и в период лактации?

Беременным и кормящим женщинам от использования таблеток Септефрил желательно отказаться. Конечно, влияние активного действующего компонента препарата на плод не доказано, однако нет и данных о безопасности средства.

Поэтому стоит обратить внимание на другие лекарственные препараты, которые одобрены для применения в столь ответственный период. К тому же, неизвестно, попадает ли препарат в грудное молоко и безопасен ли он для малышей.

Важно! Если у вас есть сахарный диабет, Септефрил, инструкция по применению которого описана в статье, следует применять с большой осторожностью. Связано это с тем, что в состав препарата входит сахар.

Форма выпуска и условия хранения

Септефрил выпускается в упаковке по 10 таблеток. В упаковке Септефрил есть подробная инструкция по применению, с которой следует ознакомиться прежде, чем принимать лекарство. Хранить упаковку необходимо в сухом, защищенной от ультрафиолетовых лучей месте, недоступном для детей. Температура в помещении, где хранится Септефрил, не должна превышать 25 градусов.

Цена таблеток Септефрил в аптеке составляет от 70 до 100 рублей. Купить его можно, не предъявляя рецепт врача.

Хранить средство можно не более трех лет. После того, как срок годности подойдет к концу, принимать препарат ни в коем случае не следует.

Важно! Септефрил усиливает действие принимаемых антибиотиков. Поэтому при назначении антибиотических препаратов врач должен учитывать, что пациент одновременно принимает другие антибактериальные препараты.

Септефрил считается одним из самых эффективных антибактериальных препаратов местного действия, использующихся для лечения заболеваний ротовой полости, зева и глотки.

Не следует забывать, что даже на первый взгляд безобидное лекарственное средство нельзя принимать без предварительной консультации с врачом.

Данная статья — не руководство к действию, а источник информации об уже назначенном лекарстве. Узнать больше о препарате вы сможете из видео.

Передозировка

Данных о случаях передозировки препаратом Септефрил не поступало.

Побочные реакции

Индивидуальные аллергические реакции, в т.ч. кожные высыпания, кожный зуд.

Возможна гиперсаливация, исчезающая после рассасывания таблеток.

Срок годности

С даты производства таблеток – 3 года.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта врача.

В этом видео: Септефрил таблетки – показания (видео инструкция) описание, отзывы – Декаметоксин.

В этом видео: Септефрил описание и инструкция – КРУПНЫЙ ПЛАН.

Литература и источники (спойлер):

 • 1. Описание лекарственного, медицинского препарата Септефрил® в таблетках, основано на официально утвержденной инструкции по применению и утверждено компанией–производителем. 
 • 2. Клюев М. А., Скулкова Р.С., Ермакова В.Я. – Справочник лекарственных средств 2005 год. 
 • 3. Септефрил® таблетки – описание и инструкция по применению препарата, предоставлены медицинским справочником лекарственных средств «Видаль». 
 • 4. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 
 • 5. Смольников П.В. (составитель) – Справочник важнейших лекарственных средств. 2004 год. 
 • 6. Под редакцией Г.Л. Вышковского – Система справочников «Регистр лекарственных средств России» (РЛС «Доктор»). 2013-2015 год. 
 • 7. Фармация и фармакология. Павлова И.И. (составитель) – Лекарственные средства. Новейший справочник. 2012 год. 
 • 8. Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента – https://www.rlsnet.ru/
[свернуть]

Данная статья размещена исключительно в общих познавательных целях посетителей и не является научным материалом, универсальной инструкцией или профессиональным медицинским советом, и не заменяет приём доктора. За диагностикой и лечением обращайтесь только к квалифицированным врачам.

Источник: https://simptom-lechenie.ru/septrefril-instrukciya-po-primeneniyu.html

ЛекарствоТут
Добавить комментарий