Тексикам
Тексикам (Teksikam): описание, рецепт, инструкция
00
Теноксикам (Tenoxicam) ТеноксикамTenoxicamum (род. Tenoxicami) 4-Гидрокси-2-метил-N-2-пиридинил-2Н-тиено[2,3-e]-1,2-тиазин-3-карбоксамид-1,1-диоксид C13H11N3O4S259804-37-4Фармакологическое
ЛекарствоТут